Kayseri Solar Enerji
SOLAR ENERJİ SİSTEMLERİ
Kayseri Solar Enerji Sistemleri

Solar Güneş Enerji Nedir?Solar; kelime olarak güneş, güneşten yayılan enerji olarak tanımlanabilir. Solar enerji yani güneş enerjisi, güneşteki hidrojen atomlarının helyum atomlarına dönüşmesi sonucu açığa çıkan ışınım enerjisidir.

Bu enerji dünya yüzeyine metrekare başına yaklaşık 1400 W olarak düşer. Bizde bu enerjiyi termal veya elektrik enerjisi olarak kullanırız. Kaysoled olarak biz, bu enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi boyutunda hizmet vermekteyiz.

Güneşten gelen ışınların getirdiği fotonlar, güneş pilleri ya da dizinlerin yarı iletken maddeleri içindeki elektronları harekete geçirip elektrik akımı oluşması sonucu çıkan yenilenebilir enerjiye solar enerji denir. Türkiye ışınımı oldukça yüksek kuşakta yer alır.

Yıllık ışınım miktarı 1600 – 1700kWh/m2 – yıl'dır.


Kayseri Solar Enerji Sistemleri


Kayseri Solar Enerji Sistemleri

Güneş enerjisinin faydaları arasında söylenmesi gereken ilk şey bu enerji türünün hiçbir zaman bitmeyecek olmasıdır. Günümüzde kullanılan doğalgaz, petrol gibi enerji türleri ilerleyen zamanlarda tükenebilir. Fakat güneş enerjisinin tükenmesi gibi bir durum yoktur. Sınırsız enerji, ortak enerji kaynağı, temiz enerji, depolaması kolay ve oldukça maliyeti düşük bir sistem olduğundan günümüzde tercih edilen bir sistem olmuştur.

Çatı Güneş Enerjisi Nedir?

Çatıda güneş enerjisi “fotovoltaik” yani güneş ışığının enerjiye dönüştürülmesini ifade eden bir ilkeye dayanan enerji üretim teknolojisidir. 1839 yılında Alexander Becquerel tarafından bulunan fotovoltaik, Yunanca ışık anlamına gelen “pos” ve elektrik gerilimini ifade eden volt sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmektedir.

Çatıda Güneş Enerjisi Nasıl Üretilir?

Güneş enerjisi panellerinde elektrik üretiminin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle doğru akımın alternatif akıma AC/DC dönüştürücüsü ile çevirmek gerekmektedir. Güneş panelleri ile biriktirilen enerji, doğru akımdan alternatif akıma dönüştürülerek kamusal elektrik şebekesine verilir. Güneş enerjisi panelleri kurulumundan itibaren otomatik olarak çalışmayı sürdürür, yeterli güneş ışığı ortaya çıktığında, üretilen elektriği otomatik olarak şebekeye aktarır. Şebekenin gerilimi, frekansı ve düzeni ile ilgili denetimler belirli aralıklarla güvenlik amacıyla yinelenir.

Kayseri Solar Enerji Sistemleri


Çatıda Güneş Enerijisi İle İlgili Mevzuatta Neler Değişti?

1 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan mevzuat değişikliğine göre artık 3 kVA’a kadar çatıya güneş enerjisi takmak ve kurulan düzenekten enerji üretimi sağlamak yasallaştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, konut ve iş yeri elektrik faturalarına destek olmak amacıyla, 3 kVA’ya kadar olan enerji üretimi taleplerinde, trafodan kaynaklanan enerji kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı. Elektrik dağıtım şirketleri ise güneş panelinin kurulması için gelen talepleri artık geri çeviremeyecek, abone, çatısına 10 kVA’ya kadar koyacağı güneş enerjisi paneli veya rüzgar türbinlerini talep ettiğinde, firma trafodan 5 kVA’lık megavat trafo kapasitesi doluncaya kadar tüm talepleri karşılayacak. Aynı zamanda, üretilen elektriğin fazlası da satılabilecek.

Kayseri Solar Enerji Sistemleri


Solar Enerji Sistemlerinin Temel Elemanları:

1) Güneş Paneli:

Solar sistemlerinin en temel parçası olan güneş panelleri güneşten elektriğin üretildiği kısımdır. Güneş paneli bünyesinde barındırdığı yarı iletken silisyum malzemeden yapılmış güneş hücreleri vasıtasıyla güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür. Farklı kapasitelerde güneş panelleri mevcuttur. Bunlar güneş hücrelerinin alanlarına ve diziliş şekillerine göre çeşitlenir. Piyasada yaygın olarak kullanılan güneş panelleri; 5W,10W,60W,100W,150W,260W ve 275W kapasiteli güneş panelleridir. Güneş panellerinin monokristal,polikristal,thinfilm ve daha birçok çeşidi vardır.2) Şarj Kontrol Cihazı:

Şarj kontrol cihazı güneş panelinden gelen dc enerjiyi düzenleyerek sabitler ve akülerin şarjı için stabil bir dc elektrik enerjisi oluşturur. Akülerin dc bir kaynaktan şarj edilmesi için şarj akımı ve voltajının regüleli olarak sabit gelmesi gerekmektedir. Güneş panelin ürettiği voltaj ve akım sabit değildir bu yüzden akülerin verimli şarj edilmesi için şarj kontrol cihazına ihtiyaç vardır. Şarj kontrol cihazları ayrıca aküden panellere ters akım akmasını önler. Aküyü aşırı şarjdan korur. Şarj kontrol cihazı akü dolduğu zaman güneş panelinden gelen elektriği keser. İki çeşidi bulunur. Bunlar; PWM ve MPPT şarj kontrol cihazlarıdır.

3) Bataryalar:

Solar depolamalı yani fotovoltaik off-grid sistemlerde akü kalitesi çok önemlidir. Bataryanın şarj-deşarj verimliliği yüksek, ömrünün ise uzun olması gerekir. Sıcaklığa ve olumsuz çevre koşullarına göre dayanıklı olmalıdır. Solar sistemlerde yaygın olarak kullanılan aküler; jel aküler, özel opzs tip sulu aküler ve derin çevrimli bazı kurşun asit akülerdir.LEXRON JEL AKÜ

4) İnverterler:

İnverterler, DC elektrik enerjisini AC elektrik enerjisine dönüştüren elektronik cihazlardır. Off-Grid fotovoltaik sistemler için kare dalga, modifiye sinüs ve tam sinüs olmak üzere üç çeşidi mevcuttur. Solar sistemlerde modifiye sinüs ve tam sinüs modelleri sıklıkla kullanılır. İnverterler tam sinüs modelleri ise MPPT ve PWM olmak üzere iki çeşittir. Solar sistemlerde kullanılan yeni nesil inverterler şarj kontrol cihazını da bünyesinde barındıran akıllı inverterlerdir. Bu tip inverterler kullanıcıya güneş panelinin üretim bilgilerini akü voltaj değerlerini, elektrik kullanımını gösterir. Bu inverterler bünyesinde konvektör(AC-DC dönüştürücü) barındırır bu şekilde şebeke yada jeneratör desteğiyle aküler şarj edilebilir.

On-Grid yani şebekeye bağlı solar sistemlerde kullanılan inverterler daha farklıdır. Bu inverterler şebeke bağlantıları için özel olarak üretilmişlerdir. Şebeke ile koordineli çalışabilme, panellerde güç düşümü sonucunda şebekeden yüke elektrik aktarımını sağlama gibi özellikleri vardır. Bunların ise tek faz ve üç faz olarak çeşitleri mevcuttur. Bu sistemlerde inverter gücü off-grid sistemlerden farklı olarak panel gücüne paralel olmalıdır. On-Grid inverterlerin uzaktan takip özelliği vardır. Panellerin gün içerisindeki üretimi, günlük elektrik tüketimi ve toplam elektrik üretimi gibi parametreleri kullanıcı uzaktan takip edebilir. Kullanıcı dünyanın neresinde olursa olsun üretimini ve tüketimini takip edebilir.